Om koret    
Koret øver hver torsdag aften fra kl. 19.30 til 21.30 i byrådssalen på det gamle Egtved rådhus. Medlemmerne kommer fra Kolding, Vamdrup, Vejen, Egtved m.m. Det sociale samvær i koret spiller en stor rolle.

Koråret starter efter skolernes sommerferie i august måned med en sommerkomsammen hos den tidligere formand, hvor vi går tur i naturen, spiser, hygger os og synger.

Når julekoncerterne er overstået, slutter vi af med en julekomsammen hos et af korets medlemmer. Ligeledes har vi en hyggelig afslutning på koråret i maj måned, hvor vi samles i sommerhuset ved Lillebælt hos formanden.

Hvert år tager koret på en lille "rejse" og hvert andet år på en stor rejse. Koret har været i  Rom, på Island, i Berlin, Budapest og Dublin

Vi  samarbejder med andre kor om opførelse af større korværker så som Mozarts Requiem, Bachs Juleoratorium og Händels Messias.

Koret afholder løbende koncerter hen over året. Korets medlemmer deltager i korstævner, arrangeret af Kor72, som vi er medlem af. Vi har indspillet en CD i 2001 samt en i 2014.  Vi har medvirket i TV-programmet ”Før Søndagen”. (Sendt første gang i efteråret 2005).

  To gange om året har vi et arrangement, som vi kalder ”Musikalsk Forsamlingshus”. Det foregår i Egtved Forsamlingshus. Her får korets medlemmer mulighed for at optræde på egen hånd med bl.a. fortælling, oplæsning, solosang og instrumentale indslag. Korsang afveksles med fællessang og kaffedrikning. Arrangementerne er hyggelige og velbesøgte.


Dirigenten
Ebbe Kaad Jakobsen har dirigeret Tågelund Koret siden august 1989. Ebbe Kaad Jakobsen er musikliniefagsuddannet folkeskolelærer fra Kolding Seminarium 1985.

Han har foruden musikliniefagsuddannelsen været i direktionspraktik hos Stig Møller, Grindsted, i perioden 1984-85. Endvidere har han i perioden 1985 til 1994 én gang årligt dirigeret mellem 200 og 400 skolekorselever ved Kolding og Omegns Musiklærerforenings årlige kordag.

Ebbe Kaad Jakobsen har siden 1998 været med i initiativgruppen ”Kolding – Sangens By”, der arrangerer fælles ”alsang” flere gange årligt i Kolding.


Tågelund Koret - v/ Bodil Budde - Tlf. 74524407/40172913 - koret@taagelund.dk - www.taagelundkoret.dk